Meyer, Ron
Prof.dr. Ron Meyer Hoogleraar Strategisch Leiderschap Tias School for Business & Society, Tilburg Universiteit & Antwerp Management School, Universiteit van Antwerpen

Model #20 is gepubliceerd op Ron Meyer’s eigen website, Center for Strategic Leadership.

 

Links

#4 Revenue Model Framework

Digital Distribution Model

Hoe kan digitalisering worden gebruikt om mijn distributie te innoveren?

Distributie is het proces waarbij een product (of dienst) van de aanbieder bij de gebruiker komt. Deze overdracht van maker naar consument vereist een wijziging van bezit (het distributie-kanaal) en wijziging van locatie (de distributielogistiek). Het distributiekanaal kan direct van producent naar gebruiker lopen, of indirect, via één of meerdere tussenpersonen. De distributielogistiek omvat het overbruggen van fysieke afstand door transport en opslag. 

 

Digitale technologieën hebben tot gevolg dat zaken meer ontastbaar, meer verbonden en meer intelligent kunnen zijn. Als zodanig, kunnen zij worden gebruikt om de distributiekanalen en distributielogistiek van bedrijven – hun distributiemodel – te innoveren.

Conceptueel model

De Digital Distribution Model Dial is één van de drie schijven (zie rechtsonder) waaraan gedraaid kan worden om een innovatieve waardepropositie te creëren. De Revenue Model Dial is besproken in Meyer’s Management Models #4 en de Digital Product Model Dial als #19. De Digital Distribution Model Dial geeft aan dat er geen vaste set distributiemodellen is waaruit gekozen kan worden, maar dat het heruitvinden gezocht kan worden langs vier verschillende dimensies (twee kanaaldimensies en twee logistiekdimensies), ieder afzonderlijk of tegelijkertijd. Iedere dimensie is geformuleerd als een vraag, met waarbij enkele veelvoorkomende antwoorden worden gegeven als mogelijkheden om te overwegen.   

De kernelementen

De vier dimensies waarlangs digitale distributiemodel innovatie gezocht kan worden zijn: 

 1. Digitale Disintermediatie
   Digitale technologie maakt communicatie makkelijker en interactiever, waardoor partijen in de distributieketen schakels kunnen overslaan en producenten directer in contact kunnen brengen met eindgebruikers. De vraag is of bij jou ook tussenpersonen er tussenuit gesneden kunnen worden, bijvoorbeeld door:
  1. Direct Sourcing. Rechtstreeks inkopen bij de producent, buiten de groothandel om?
  2. Direct Marketing. Rechtstreeks communiceren met de gebruiker, buiten de media om?  
  3. Direct Sales. Rechtstreeks verkopen aan de gebruiker, buiten de detailhandel om?  

 2. Digitale Intermediatie
   Digitale technologie faciliteert ook de opkomst van nieuwe tussen-personen en geheel nieuwe kanalen, die producenten en gebruikers efficiënter en/of effectievere in contact kunnen brengen. Kan jij een nieuwe tussenpartij creëren? Bijv.:
  1. Webshop. Verkopen online, met meer keuze, gemak en lagere prijzen? 
  2. Portaal. Sturen van verkeer online, met beter overzicht, inzicht en navigatie?
  3. Platform. Matchmaking online, door het koppelen van vraag en aanbod (zie model #2)?

 3. Digitale Transport
  Digitale technologie heeft ook de potentie om producten en diensten te virtualiseren, waardoor ze via het internet kunnen worden gedistribueerd in plaats van gebruik te maken voertuigen en gebouwen. Kan jij fysieke distributie vervangen? Bijv.:
  1. Online. Beschikbaar stellen via een browser, zoals bij kranten of winkels?
  2. Download. Beschikbaar maken via bestand-overdracht, zoals bij e-books of software?
  3. Streaming. Beschikbaar stellen via data feed, zoals bij films of conferenties?

 4. Digitale Onmiddellijkheid| In de analoge wereld vergt vervoer moeite, maar ook tijd. Digitalisering heeft de potentie om de tijd tussen ‘willen’ en ’krijgen’ te verkorten, waardoor distributie vrijwel ogenblikkelijk lijkt. Kan jij de factor tijd reduceren? Bijv.:
  1. On Demand. Levering onmiddellijk bij aanvraag, met directe koppeling vraag/aanbod?
  2. Geautomatiseerd Bijvullen. Levering vóór aanvraag, door aanvullen voorraad?
  3.  Predictive Analytics. Levering vóór aanvraag, op basis aan inschatting behoefte?

De belangrijkste inzichten

 • Digitalisering faciliteert waardepropositie innovatie.
  De verspreiding van digitale technologie is een drijvende kracht achter waardepropositie innovatie. De drie ‘schijven’ waaraan gedraaid kan worden om te innoveren zijn de
  product model dial (vernieuwen van het kernproduct/dienst), de revenue model dial (aanpassen van de manier van betaling), en de distribution model dial (heruitvinden van de overdracht van producent aan gebruiker).
 • Digitale distributie innovatie kan langs vier dimensies.
  Er zijn geen vaste digitale distributiemodellen waaruit gekozen kan worden, maar wel vier dimensies waarlangs mogelijkheden gezocht kunnen worden: Tussenpersonen kunnen worden geëlimineerd (
  digitale disintermediatie), of toegevoegd (digitale intermediatie), terwijl fysieke distributie (digitaal transport) en tijd (digitale onmiddellijkheid) kunnen worden gereduceerd.
 • Alle digitale distributie innovatie dimensies hebben veel alternatieven.
  Langs ieder van de vier dimensies zijn er veel manieren waarop distributie kan worden geïnnoveerd. Hier worden slechts enkele bekende voorbeelden gegeven, maar er zijn nog veel meer.
 • De meeste innovaties combineren aspecten van verschillende dimensies.
  De innovativiteit van nieuwe distributiemodellen wordt vaak vergroot door origineel te zijn op meerdere dimensies tegelijkertijd.
 • Extra stappen nodig voor digitale businessmodel innovatie.
  Een innovatief digitaal distributiemodel wordt vaak gecombineerd met een innovatief product- en inkomsten-model tot een innovatieve waardepropositie. Deze moet vervolgens worden gekoppeld aan een activiteitensysteem en middelenportfolio om een nieuw businessmodel te vormen.