Meyer, Ron
Prof.dr. Ron Meyer Hoogleraar Strategisch Leiderschap Tias School for Business & Society, Tilburg Universiteit & Antwerp Management School, Universiteit van Antwerpen

Model #19 is gepubliceerd op Ron Meyer’s eigen website, Center for Strategic Leadership.

 

Links

#4 Revenue Model Framework
#20 Digital Distribution Model

 

Digital Product Model Dial

Hoe kan digitalisering bijdrage aan het innoveren van mijn producten/diensten?

Een waardepropositie is een bundel aantrekkelijke attributen dat een organisatie aanbiedt waarmee men klanten wil trekken. Iedere waardepropositie bestaat uit een product en/of dienst, dat gedistribueerd en betaald wordt op een manier dat klanten aanlokkelijk vinden.

Digitale technologie kan worden aangewend om een waardepropositie te innoveren, of zelfs transformeren, door een wijziging aan te brengen in het product zelf (het productmodel), in de wijze van distributie (het distributiemodel) en in de modus van betaling (het inkomstenmodel). 

Conceptueel model

De Digital Product Model Dial is één van de drie schijven (zie rechtsonder) waaraan gedraaid kan worden om een waardepropositie te innoveren. De Digital Revenue Model Dial is reeds besproken in Meyer’s Management Models #4 en de Digital Distribution Model Dial is verkend als #20. De Digital Product Model Dial geeft aan dat er geen vaste set productmodellen zijn waaruit gekozen kan worden, maar dat producten en/of diensten heruitgevonden kunnen worden langs vier dimensies, los van elkaar of tegelijkertijd. Iedere dimensie is geformuleerd als een vraag, met enkele vaak voorkomende voorbeelden ter overweging meegegeven.   

Model

De kernelementen

De vier dimensies waarlangs digitale productmodel innovatie kan worden gezocht zijn: 

 1. Digitale Ontastbaarheid.
  Digitale technologie transformeert tastbare objecten en processen in een stroom nulletjes en eentjes, waarmee producten/diensten bevrijd worden van volume, gewicht en locatie. Kan jouw product minder stoffelijk worden gemaakt? Bijv.:
  1. Virtualisering. Geheel immaterieel, zoals een digitaal kompas of digitale foto’s?
  2. Simulatie. Tot digitaal model gemaakt, zoals een vluchtsimulator of digital twin?  
  3.  Miniaturisatie. Sterk verkleind, zoals een digitale camera of een bewegingssensor?
  4. Mobilisering. Verplaatsbaar gemaakt, zoals een Bluetooth luidspreker of beamer?  

 2. Digitale Interactiviteit
   Digitale technologie faciliteert interactieve real-time communicatie, wat continue samenwerking tussen mensen, apparaten en/of programma’s mogelijk maakt, onafhankelijk van afstand. Kan jouw product meer geconnecteerd worden? Bijv.:
  1. Remotization. Werkend op afstand, zoals afstandsonderwijs of remote monitoring? 
  2. Genetwerkt. Werkend samen met anderen, zoals taxi boekingen of online dating?
  3. Co-Creatie. Gemaakt samen met anderen, zoals maatwerk schoenen of wiki’s?

 3. Digitale Intelligentie
  Digitale technologie gebruikt data en algoritmes om zaken te berekenen en besluiten te nemen, waarmee intelligentie aan producten/diensten wordt toegevoegd. Kan jouw product slimmer worden gemaakt? Bijv.: 
  1. Sensorisering. Zelf dataverzamelend, zoals een slimme meter of activity tracker?
  2. Automatiseren. Zelf besluitnemend, zoals een zelfrijdende auto of antwoordbot?
  3. Machine Learning. Zelflerend, zoals gezichtsherkenning of een suggestiesysteem?

 4. Digitale Herconfigurering
  Digitale technologie maakt het mogelijk om producten/ diensten uit elkaar halen in aparte componenten en/of elementen op nieuwe manieren in elkaar zetten. Kan jouw product worden gereconstrueerd? Bijv.:
  1. Unbundle. Opgesplitst worden, zoals kranten baan- en relatieadvertenties verloren?
  2. Oplossing. Gecombineerd worden, zoals smartphones camera’s en agenda’s hebben?
  3. Productization. Tot product gemaakt, zoals reisbureaudiensten apps zijn geworden?
  4. Servitization. Tot dienst gemaakt, zoals auto’s nu Mobility-as-a-Service zijn geworden?

De belangrijkste Inzichtei

 • Digitalisering maakt waardepropositie innovatie mogelijk.
  De voortschrijdende ontwikkeling en verspreiding van digitale technologie faciliteert de introductie van nieuwe waardeproposities in de markt. De grootste potentiële impact is op de aard van het kernproduct en/of dienst (
  productmodel), de wijze waarop het aan de klant wordt aangeboden (distributiemodel) en de manier waarop er betaald wordt (inkomstenmodel).
 • Digitale productinnovatie kan langs vier dimensies.
  Er bestaat geen vaste set van digitale productmodellen waaruit geselecteerd kan worden, maar wel vier vaste dimensies waarlangs gezocht kan worden naar innovatie mogelijkheden: Het product kan minder fysiek worden gemaakt (
  digitale ontastbaarheid), minder losstaand (digitale interactiviteit), minder dom (digitale intelligentie) en sneller gereconstrueerd (digitale herconfiguratie).
 • Digitale productinnovatie dimensies hebben vele mogelijkheden.
  Langs ieder van deze vier dimensies zijn er veel manieren waarop producten kunnen worden geïnnoveerd. Hier zijn slechts enkele bekende voorbeelden gegeven, maar er zijn nog vele anderen.
 • Digitale productinnovaties combineren vaak meerdere dimensies.
  De mate van innovatie van nieuwe producten en/of diensten is vaak hoger doordat vernieuwing wordt gerealiseerd langs meer dan
  één dimensie tegelijkertijd.
 • Digitale businessmodel innovatie vereist additionele stappen
  . Het innoveren van het digitale productmodel wordt vaak gecombineerd met het innoveren van het distributie- en inkomstenmodel, om te komen tot een geheel innovatieve waardepropositie. Als dit op zijn beurt wordt gekoppeld aan het vernieuwen van het activiteitensysteem (wat de waardepropositie voortbrengt) en de onderliggende hulpbronnen (die nodig zijn om de activiteiten uit te voeren), dan kan een volledig nieuw businessmodel worden ontwikkeld.