Prosci
Change consultants

Bron

Hiatt, J. (2006) ADKAR: a model for change in business, government, and our community

Hiatt, J. (2012) Change Management: The People Side of Change

 

Prosci

ADKAR Verandermethode

Change triangle (PCT)

 

Links

Lewin’s Driefasenmodel

Kotter’s Achtstappenmodel

Cubrix Veranderkunde

Lippitt-Knoster Model for Managing Complex Change

 

Meer informatie

Kennisupdate Veranderkunde

Driefasen Verandermanagementproces

Het mondiale Consultancybureau Prosci heeft het driefasenmodel van Lewin geherformuleerd: het voorbereiden van de veranderaanpak, het managen van de verandering en het behouden van de resultaten. Niets nieuws onder zon!

En ze vatten vijf grondbeginselen van changemanagement samen:

  1. Veranderen met een reden.
  2. Organisatieverandering vereist individueel veranderen.
  3. Een organisatie uitkomst is het resultaat/uitkomst van een individuele verandering.
  4. Hanteer een verandermanagementmodel voor de verandering van de menskant (adhv ADKAR).
  5. Pas verandermanagement toe om de gewenste uitkomsten en voordelen van de verandering te realiseren.

Prosci wijdt het mislukken van zovele veranderingen aan de technologische of technocratische veranderaanpak die veel organisatie hanteren, waardoor de menselijke kant onvoldoende aandacht krijgt.

De volgende figuur brengt de ‘juiste balans ‘aan voor een succesvol veranderproces:

Het is een simpel model, zoals gezegd ‘niets nieuws’, dat inderdaad een raamwerk en een gemeenschappelijke taal biedt, waardoor duidelijke doelen, referenties voor gewenste handelingen en meetbare resultaten per fase gehanteerd kunnen worden.

Wanneer medewerkers de veranderingen omarmen en adopteren kan het beoogde doel eerder bereikt worden.

Het Prosci-raamwerk

Het Prosci framework bestaat uit drie elementen: PCT, ADKAR en de hier beschreven driefasen Control Management Process (CMP), die in één afbeelding kunnen worden gevat:

Bij regelmatig gebruik van deze verandermanagementaanpak ontstaat inzicht in organisatorische competenties en mogelijke tekortkomingen. Daarbij kan het ‘klassieke’ projectmanagement gehalte van het PCT-model aangepast worden naar moderne, meer flexibele projectorganisatiemethoden.

De kern van de PROSCI-methodologie is de individuele veranderaanpak: “Organisaties veranderen niet, het zijn de mensen die veranderen” – een slogan die feitelijk niet klopt, want organisaties ontwikkelen zich wel degelijk. Dit laat onverlet dat mensen in een veranderambitie aandacht en ondersteuning verdienen om een traject succesvol af te kunnen ronden. Zie de ADKAR-methodiek die gericht is op de ondersteuning van individuen waardoor zij kunnen zeggen:

“Ik heb het bewustzijn, het verlangen, de kennis, het vermogen en de kracht om deze verandering tot stand te brengen.”

Het Prosci driefasen verandermanagementproces

Dit is het framework om verandering op organisatieniveau te organiseren. En zoals gezegd identiek aan de benadering van Lewin.

Het kan volgens Prosci als volgt worden geschematiseerd: