Anoniem

Marcel Hoogland

Allround Communicatieprofessional

 

Links

ADA-model

IK3A-Model

Marcel Hoogland zet op zijn www.slimmerschrijven.nl het IKEA-model uiteen – eigenlijk IK3A-model, maar een acroniem onthoudt nu eenmaal beter, zo stelt hij zelf. Handig om bijvoorbeeld structuur te geven aan een beleidsnota.
IK3A staat voor: Inleiding, Kader, Advies, Argumenten en Actie.

 

Inleiding
Waarom deze beleidsnotitie? En op welke vraag/probleem geeft deze nota antwoord?
De lezer vindt het prettig om de kern van het probleem direct in de inleiding te lezen, en de reden waarom je een nota schrijft.

 

Kader
Wat is de huidige situatie?
Als deskundige kun je het kader schetsen: Wat is er eerder gebeurd? Waarom is dit een probleem geworden? Hoe is het eerder aangepakt? Wat zegt de landelijke regelgeving?

 

Advies
Hoe is de vraag / het probleem uit de inleiding het beste te beantwoorden / op te lossen?
Hoewel er veel voor te zeggen is eerst de argumenten op te sommen en af te wegen voordat je met een advies komt, vinden de meeste mensen het prettig direct te weten wat de kern van de oplossing is. Dat is geen spoilers geven, maar effectief schrijven.

 

Argumenten
Waarom juist dit advies / deze oplossing?
Na het advies geef je aan wat de argumenten hiervoor zijn. Soms ligt daar een heel onderzoek naar voor- en nadelen van verschillende alternatieven aan ten grondslag. Die beschrijf je niet in je beleidsnotitie. Wel kun je die als bijlage toevoegen. Voor de lezer met meer tijd.

 

Actie
Wie gaat wat doen na besluitvorming?
Tot slot het onderdeel dat meestal ontbreekt: wie gaat wat doen. En wanneer is het klaar. Actie dus. Want anders blijft een nota een papieren werkelijkheid en wordt jouw advies nooit de oplossing voor het probleem.

 

Kort en krachtig
Natuurlijk kun je een beleidsnotitie met deze vijf onderdelen nog steeds laten bestaan uit twintig A4’tjes. Mijn ervaring is dat het meestal in 2, soms 3 A4’tjes klaar is. Eventuele bijlagen niet meegerekend.

Nog wel een waarschuwing. Niet elke besluitvormer accepteert een korte beleidsnotitie. Want als het kort is, heb je er te weinig tijd in gestoken. En kan het dus geen kwaliteit hebben. Uiteraard maakt jouw helder geschreven beleidsnota duidelijk dat zo’n vooroordeel verleden tijd is.