Prosci Change Triangle (PCT) – Veranderdriehoek

Volgens Prosci, internationale changemanagement consultants, opgericht door Jeff Hiatt, zijn er vier kritische aspecten voor elke succesvolle veranderinspanning: leiderschap/ sponsorschap, projectmanagement en veranderingsmanagement en succes.

 

Dat is weergegeven in onderstaande afbeelding.

Met behulp van het model evalueert men het project en identificeert men risico’s om de resultaten van het initiatief te verbeteren.

Projectmanagement werkt samen met leiderschap/sponsorschap aan de leiderschapsbeslissingen die genomen moeten worden. Verandermanagement werkt met leiderschap/sponsorschap aan de leiderschapsacties die zij moeten nemen. En verandermanagement werkt samen met projectmanagement om een geïntegreerde aanpak van het veranderinitiatief te creëren.

  1. Succes

Succes vertegenwoordigt het doel van een initiatief of project. Hiervoor dient een (heldere, en smart gedefinieerde) definitie tot stand te komen. Met de reden voor de veranderingen, projectdoelstellingen en organisatorische voordelen.

2.Leiderschap/sponsorschap

Leiderschap/sponsorschap vertegenwoordigt de strategie en de richting van een initiatief of project. In de Prosci methode beschrijft men dan ook wie verantwoordelijk is voor het definiëren waarom een verandering plaatsvindt, hoe het aansluit bij de richting van de organisatie en waarom het een prioriteit is.

  1. Projectmanagement

Projectmanagement vertegenwoordigt de technische kant van een initiatief of project. Men gaat echter verder in de beschrijving door te noemen dat het vormgeven, ontwikkelen en opleveren van een oplossing is dat het probleem oplost of de kans benut. Aangevuld met tijdschema’s, kosten en scope.

  1. Veranderingsmanagement

ADKAR-Veranderingsmanagement vertegenwoordigt de menselijke kant van een initiatief of project. 

Het doel is uiteraard deze vier factoren goed in te regelen en op elkaar af te stemmen, maar  de praktijk blijkt de balans vaak verstoord. En wat kan men dan doen?

 

  • Geen of niet voldoende leiderschap of commitment leidt tot gebrek aan visie, waardoor de overtuigingskracht te wensen overlaat, het verandermoment verloren gaat en werknemers niet mee willen doen.
  • Als er geen adequaat projectmanagement is dan, dan blijkt vrij snel dat tijd verloren gaat, de planning niet gehaald wordt (als die er al is) en de organisatie uiteindelijk veel energie en geld verliest.
  • Bij het ontbreken van goed verandermanagement zal het gedrag niet veranderen.

 

Door bovenstaande issues haken individuen af, of überhaupt niet aan, waardoor het proces gaat haperen of in het slechtste geval mislukt.

Detaillering
PCT is een zogenaamd waterval(cascade)model die als je afdaalt en concreter wordt, meer verfijnde en gedetailleerde voorwaarden oplevert. Zie uitwerking van leiderschap.

 

Assessments

De modelmatige benadering van Prosci is weinig innovatief, maar hun jarenlange onderzoek heeft hen veel inzicht opgeleverd die zij onder meer hebben gestoken in een assessmentmethode.

 

In tegenstelling tot de figuur loopt projectmanagement veelal voor op verandermanagement.

In onderstaande afbeelding zie je dat het veranderproces veelal een bepaalde ontwikkeling doormaakt.

Het traject start veelal met leiderschap/sponsorschap, en daarna wordt projectmanagement aangesloten, en als laatste verandermanagement (ADKAR).

Dit is in een watervalmethode vrij gebruikelijk, maar Prosci adviseert om juist direct het totale proces aandacht te geven. Dit is weergegeven in de onderste driehoek. Hier start men met alle disciplines tegelijk. Dit versnelt het veranderproces en veroorzaakt een betere uitkomst.

Waarde van het PCT Model

Het toepassen van het PCT-model creëert een gemeenschappelijke taal en context voor vier aspecten van succesvolle verandering. De drie rollen zijn duidelijk gepositioneerd en er is een basis voor een evaluatie tijdens het veranderinitiatief.

De mensgerichte benadering maakt de methodiek nog niet modern of participatief. Het past nog steeds met recht in de beheersgerichte verandermanagementaanpak.