Anoniem

Index

Procesmanagement, kwaliteit & lean

 

Links

DMAIC

Kaizen

 

Meer informatie

Leergang Procesmanagement, kwaliteit en lean

 

SIPOC-diagram

Het SIPOC-model – een acroniem voor Supplier, Input, Process, Output, Customer – is een waardevol instrument dat wordt ingezet voor procesverbetering en kwaliteitsmanagement. Het ontstaan als een praktische benadering binnen de context van Lean thinking en Six Sigma, om de communicatie en samenwerking tussen afdelingen en belanghebbenden te verbeteren.

De kernelementen van de SIPOC zijn:

 • Suppliers
  De bronnen die de inputs of grondstoffen leveren voor het proces
 • Inputs
  De grondstoffen, gegevens, informatie of materialen die nodig zijn voor het proces.
 • Process
  De stappen en activiteiten die worden uitgevoerd om de inputs te verwerken en om te zetten in outputs
 • Outputs
  De resultaten, producten of diensten die door het proces worden geproduceerd
 • Customers
  Degenen die de outputs ontvangen of die worden beïnvloed door het proces.

SIPOC wordt vaak gebruikt om processen te positioneren in het organisatiesysteem ten opzichte van de belangrijkste elementen: leveranciers, inputs, processen, outputs en klanten. Het biedt een overzicht van het volledige proces en biedt inzicht in de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de kwaliteit en prestaties van een proces, waarna ook de potentiële verbeterpunten kunnen worden geïdentificeerd.

If you can't describe what you are doing as a process, you don't know what you're doing.

W.E. Deming

Het SIPOC-model is een procesdiagram dat wordt gebruikt om de belangrijkste elementen van een proces te beschrijven en te visualiseren. Het is een hulpmiddel dat de inputs en outputs van een of meer bedrijfsprocessen in tabelvorm samenvat, waarbij elk van de woorden een kolom in de tabel die in de analyse wordt gebruikt.

Een SIPOC brengt in kaart wie wat levert aan het proces; wat geleverd wordt; wat het proces oplevert en aan wie.

COPIS-variant

Om te benadrukken dat de behoeften van de klant voorop staan, wordt de tool soms COPIS genoemd en wordt de procesinformatie in omgekeerde volgorde ingevuld, beginnend bij de klant en stroomopwaarts naar de leverancier.

Toepassing

Een procesverbetering start vaak met een SIPOC-analyse , bijvoorbeeld in het kader van een kaizen of tijdens de “definitiefase van het DMAIC-proces. Het heeft drie kenmerkende toepassingen:

 

 • Om een meta-beeld weer te geven aan mensen die onbekend zijn met het proces;
 • Om mensen inzicht te geven in de verbanden in de procesketen / organisatiesysteem;
 • Om mensen te helpen bij het definiëren van een nieuw proces

 

De nadruk ligt steeds op het ‘zien van de keten’, de samenhang, dus voorbij de afzonderlijke stappen en eenheden.

 1. Identificeer het proces en bepaal het bereik.
 2. Lijst de leveranciers op, zowel intern als extern.
 3. Identificeer en verzamel alle benodigde inputs.
 4. Beschrijf de processtappen die inputs omzetten in outputs.
 5. Maak een lijst van de outputs en identificeer de betrokken klanten.
 6. Vul het SIPOC-diagram in met verzamelde informatie.
 7. Analyseer het diagram voor knelpunten en inefficiënties.
 8. Gebruik deze inzichten om verbeteringen door te voeren.

De structuur van de SIPOC is qua toepassing breder dan je in eerste instantie vermoedt. Leveranciers en klanten zijn relatieve begrippen want beide kunnen zowel interne of externe entiteiten zijn. En de inputs en outputs kunnen materialen, diensten of informatie zijn.