SDO werkt met partners samen aan innovatieve oplossingen en ‘next-level’ ontwikkelingen. Hier een voorbeeld van de samenwerking met een brancheorganisatie – VOMI.

Samenwerken aan next-level Veiligheid

De VOMI is dé brancheorganisatie voor dienstverlenende bedrijven in de procesindustrie en behartigt de collectieve belangen van haar leden met name met betrekking tot de kernwaarden veiligheid, professionalisering, arbeidsmarkt en optimalisatie. Hierbij treedt de VOMI op als vertegenwoordiger van de contractors en is gesprekspartner voor de stakeholders.

Er zijn reeds meerdere projecten die of al zijn afgerond; op het punt staan van beginnen, of nu nog in het verschiet liggen:

  1. SDO als leverancier van opleidingen.
  2. Faciliteren van Rondetafelbijeenkomsten over VOMI Duurzaam Veilig.
  3. Ontwikkelen van Kritische Veiligheidsindicatoren (KVI’s) die analyse en transparantie verbeteren.
  4. Ontwikkeling van een applicatie waarmee veiligheid in de operatie wordt ondersteunt.
SDO als opleider

In het kader van de Tijdelijke Subsidieregeling NL heeft VOMI meerdere opleiders gecontracteerd voor een opleidingsimpuls voor de aangesloten leden. 

 

SDO Hogeschool bood tien leergangen aan uit haar curriculum van Moderne Bedrijfskunde.

 

 

Tegenwoordig biedt SDO ook Moderne Veiligheidskunde aan als afstudeerrichting binnen de Bachelor Moderne Bedrijfskunde.

 

Hier is de link naar de betreffende pagina van de hogeschool.

SDO als facilitator

In ‘VOMI Duurzaam Veilig’ is de ambitie geformuleerd om naar next level veiligheid te gaan. Hiervoor is de samenwerking gezocht met SDO Hogeschool voor Moderne Bedrijfskunde.

SDO en VOMI organiseren samen een aantal rondetafelsessies/ workshops tussen asset-owners en contractors om gezamenlijk een standaard voor kritische veiligheidsindicatoren op te stellen.
Deze kunnen vervolgens worden benut bij contractafspraken met betrekking tot verantwoordelijkheden tijdens het onderhoud. Dit kan relevant zijn indien omstandigheden tijdens projecten veranderen of onder druk komen te staan.

SDO als expert

Als inleiding op de rondetafelbijeenkomsten zijn reeds artikelen geschreven over de huidige en gewenste veiligheidspraktijken. 

Als start van dit project is een eerste artikel van een reeks van drie gepubliceerd met als onderwerp Next Level Veiligheid.
Het eerste artikel van twee auteurs namens SDO gaat in op de tekortkomingen van bestaande veiligheidspraktijken.

  1. Hier is de link van artikel 1.

In 2018 wonnen Van Marrewijk, Tanis en Brood een essay-contest, uitgezet door het ministerie  van Infrastructuur. Staatsecretaris Stientje van Veldhoven reikte de cheque uit. 

Download hier het essay.

Titel: “Succesvol transformeren naar een vitaal en duurzaam veiligheidsbeleid in 2030.”

Betrokken personen namens SDO

Marcel van Marrewijk

Voorzitter en decaan SDO Hogeschool

Berry Tanis

International Business Development SDO

Dr. Robert-Jan de Boer

Medebestuurder SDO Hogeschool,
Lector Modern Veiligheidsmanagement Initiatiefnemer van de master Modern Veiligheidsmanagement

Team MMVM-docenten