SDO werkt met partners samen aan innovatieve oplossingen en ‘next-level’ ontwikkelingen. Hier een voorbeeld van de samenwerking met een brancheorganisatie – VOMI.

Samenwerken aan next-level Veiligheid

De VOMI is dé brancheorganisatie voor dienstverlenende bedrijven in de procesindustrie en behartigt de collectieve belangen van haar leden met name met betrekking tot de kernwaarden veiligheid, professionalisering, arbeidsmarkt en optimalisatie. Hierbij treedt de VOMI op als vertegenwoordiger van de contractors en is gesprekspartner voor de stakeholders.

Er zijn reeds meerdere projecten die of al zijn afgerond; op het punt staan van beginnen, of nu nog in het verschiet liggen:

  1. SDO als leverancier van opleidingen.
  2. Faciliteren van Rondetafelbijeenkomsten over next-level VOMI Veilig
  3. Organiseren van next-level veiligheid.
SDO als opleider

In het kader van de Tijdelijke subsidieregeling NL heeft VOMI meereder opleiders gecontracteert voor een opleidingsboost voor de aangesloten leden. 


SDO Hogeschool bood 10 leergangen aan uit haar curriculum van Moderne Bedrijfskunde.

SDO als facilitator

In ‘VOMI Duurzaam Veilig’ is de ambitie geformuleerd om naar next level veiligheid te gaan. Hiervoor is de samenwerking gezocht met SDO Hogeschool voor Moderne Bedrijfskunde.

 

SDO en VOMI organiseren samen een aantal rondetafelsessies/ workshops tussen asset-owners en contractors om gezamenlijk een standaard voor kritische veiligheidsindicatoren op te stellen.
Deze dienen als basis voor een contractafspraken met betrekking tot verantwoordelijkheden tijdens het onderhoud.

SDO als expert

Als inleiding op de rondetafelbijeenkomsten zijn reeds artikelen geschreven over de huidige en gewenste veiligheidspraktijken. 

 

Als start van dit project is een eerste artikel van een reeks van drie gepubliceerd met als onderwerp Next level veiligheid.
Het eerste artikel van twee auteurs namens SDO gaat in op de tekortkomingen van bestaande veiligheidspraktijken.

  1. Hier is de link

In 2018 wonnen Van Marrewijk, Tanis en Brood een essay contest, uitgezet door het ministerie  van Infrastructuur. Staatsecretaris Stientje van Veldhoven reikte de cheque uit. 

Download hier het essay.

Titel: succesvol transformeren naar een vitaal en duurzaam veiligheidsbeleid in 2030.

Betrokken personen namens SDO

Marcel van Marrewijk

Voorzitter en decaan SDO Hogeschool

Berry Tanis

International Business Development SDO

Dr. Robert-Jan de Boer

Medebestuurder SDO Hogeschool,
Lector Modern Veiligheidsmanagement Initiatiefnemer van de master Modern Veiligheidsmanagement

Team MMVM-docenten