De coöperatieve energiebeweging Energie Samen en SDO Hogeschool werken samen om de energietransitie in Nederland een boost te geven.

 

De kennis omtrent het starten en begeleiden van bewonersinitiatieven combineren we met een participatieve, multistakeholder benadering. Dit bieden we aan in een vijfdaagse opleiding voor gemeenteambtenaren om kennis te maken met deze aanpak. 
Bovendien gaan we samen met enkele gemeenten ook letterlijk de wijk in om de warmtetransitie tot stand te brengen.

Hier is de link naar het 5-daags programma.

 

Hier is de download.

 

Hier is een download van de Flyer voor een multistakeholder aanpak.

Oktober 2023 hebben getekend: Sijtze Brandsma, algemeen directeur Energie Samen en Marcel van Marrewijk, Voorzitter SDO Hogeschool. Verder van links naar rechts: Cilou Bertin, directeur Energie Samen Academie, Berry Tanis, Business Development SDO, en Krijn Korver, adviseur Buurtwarmte.