Marrewijk, Marcel van
Drs. Marcel van Marrewijk Lector Moderne Bedrijfskunde en bestuurslid bij SDO Hogeschool.

Cees Hoogendijk
Gennarator, verspreider van appreciative inquiry, auteur

 

Blog

Geplaatst bij HR Community

Acadroom – ACADemie Referentie- en Organisatie-OntwikkelingsModel

Een cartoon schetste ooit haarscherp het dilemma tussen het rendement van leren. De een zegt: “Ik denk wel eens: wij leiden op voor de concurrent”. Waarop de ander antwoordt: “Stel je voor dat je ze niet opleidt en ze blijven?”

In een tijd van toenemende complexiteit is leren en ontwikkelen een voorwaarde om toekomstbestendig te blijven. Steeds meer bedrijven investeren in learning and development om de strijd om talenten te winnen en de skills gap duurzaam op te lossen. De toekomst behoort immers toe aan diegenen die het snelste leren en zich het snelst kunnen aanpassen.

Huisacademie

Veel organisaties hebben een groep Learning & Development Professionals in dienst die de leerprocessen in hun organisatie faciliteren. Cees Hoogendijk muntte ooit de term ‘huisacademie’ als de verzamelnaam voor de wijze waarop de leerprocessen in organisaties kunnen worden georganiseerd om het leervermogen van een organisatie van binnenuit te ontwikkelen. Een huisacademie kan de vorm aannemen van een interne academie (’corporate academy’), expertise-, kennis- of opleidingscentrum voor de eigen medewerkers.

A

Opleidingsfunctionaris
die persoonlijke leervraagstukken adresseert als onderdeel van bijvoorbeeld de HR-dienstverlening;

B

Trainingsinstituut
Aparte eenheid gericht op het ‘scholen’ van deelnemers en het ondersteunen van de competentieontwikkeling van professionals;

C

Opleider op basis van integrale beleidscommunicatie
Het leren en ontwikkelen is afgestemd op het beter functioneren van de organisatie als geheel.  Teams en professionals leren om beter bij te dragen aan de strategie van de moederorganisatie, én aan hun eigen ambities. Deze aanpak vergt horizontale samenwerking met de alle beleidsafdelingen en afstemming met de directie;

D

Epicentrum van Leren en Ontwikkelen
De Huisacademie is een vooraanstaande regisseur inzake het leren en ontwikkelen, innoveren en aanpassen van de moederorganisatie. Door middel van allerlei vormen van co-creatie worden de stakeholders van de organisatie betrokken bij het tot stand brengen van de (ultieme) lerende organisatie.

Op basis van de Acadroom is een zelf-evaluatie instrument ontwikkeld waarmee de verantwoordelijke voor de opleidingsfunctie (HRD/MD/OD) inzicht krijgt in de essentie van diens huisacademie als ook in de specifieke kwaliteiten die het inzet voor het leren en ontwikkelen van teams en individuen in de organisatie. 

 

De onderzoeksresultaten bieden strategische adviezen voor het plannen van de richting en prioriteiten ten aanzien van de verdere academieontwikkeling.

 

Op hoofdlijnen ontwikkelt een Huisacademie zich langs vier ontwikkelpaden: 

Op de Kaart
Is de huisacademie onlosmakelijk ingebed in haar moederorganisatie en als zodanig verbonden met alle entiteiten? Is het bekend bij de potentiële gebruikers, en voor ieder van hen toegankelijk?
In hoeverre wordt de huisacademie gezien en gebruikt als sparringpartner van beleidsmakers en ontwikkelingspartner van de houders van opleidingsbudgetten? In hoeverre voelen de medewerkers van de organisatie zich meemakers?

Op de Plank
Wat zit er letterlijk in het assortiment van de huisacademie? Basale scholingsproducten voor een specifieke groep medewerkers? Of een integraal aanbod van met elkaar verbonden leerlijnen voor de gehele organisatie? Of iets daar tussenin? Is het zelfontwikkeld, op maat aangepast of ingekocht?

Op de Rit
Hoe (professioneel) is de huisacademie georganiseerd? Is Plan-Do-Check-Improve normaal gedrag? Wordt er gebruik gemaakt van innovatieve hulpmiddelen in het advies- en leveringsproces? Welke organisatievorm past de huisacademie zelf toe?

Op de Teller
Hoe zit het met de ‘results’ van een huisacademie? Worden alle opleidingsplannen daadwerkelijk gerealiseerd? Zijn de leereffecten merk- en meetbaar voor de deelnemers en hun leidinggevenden? Kan de huisacademie haar rendement aantonen? Welke type performance indicatoren hanteert de huisacademie in haar rapportages ter verantwoording van haar beleid?

PS
De Acadroom assessment is beschikbaar via beide auteurs.

 

Uit de voorgaande beschrijving blijkt dat een huisacademie minimaal niveau C moet hebben om de leerambities van een organisatie in een complexe omgeving uit te kunnen voeren. Jammer genoeg kenmerken niveau A en B de leersituatie in de meeste organisaties.