Design-thinking

Design Thinking is een iteratieve, niet-lineaire innovatiemethode die oplossingen zoekt voor ingewikkelde vraagstukken (wicked problems) waarbij het begrip voor de ervaringen en  drijfveren van gebruikers centraal staat.

 

De term design thinking verwijst naar een specifieke cognitieve stijl – ‘denken als een ontwerper’ -, een algemene ontwerptheorie – ‘een manier om te begrijpen hoe ontwerpers werken’ – en een reeks pedagogische hulpmiddelen, waarmee organisaties complexe problemen op een ontwerpende, mensgerichte, creatieve en bovenal effectieve manier benaderen en oplossen.

De geschiedenis van Design Thinking gaat terug tot de jaren vijftig en zestig, met wortels in de studie van ontwerpcognitie en ontwerpmethoden. Het verwijst naar een ‘ontwerpachtige manieren van weten, denken en handelen’. Ontwerpers benaderen problemen niet als starre entiteiten, maar als flexibele uitdagingen. Dit betekent dat een initiële verklaring van een probleem door een opdrachtgever slechts wordt beschouwd als een suggestie, niet als een definitieve uitspraak. Designers begrijpen dat de ‘hulpvraag’ niet altijd overeenkomt met wat mensen werkelijk nodig hebben. Dit principe – een cruciale stap in het Design Thinking-proces – hanteert SDO Hogeschool ook in haar onderzoekslijn.

Het toepassen van Design Thinking vereist de acceptatie van onzekerheid en de mogelijkheid van falen als onderdeel van het leerproces. Het vraagt ook de inbreng van multidisciplinaire teams omdat verschillende perspectieven bijeengebracht moeten worden om de kans op het duurzaam oplossen van het vraagstuk te vergroten.
De essentie van design thinking kan worden samengevat in een aantal kernprincipes en fasen:

Empathie (empathize)

Design thinking impliceert dat je moet begrijpen wat mensen beweegt, wat hun behoeften zijn, en welke zorgen en verlangens zij hebben. Het stelt ontwerpers in staat buiten hun eigen vooroordelen te stappen en erachter te komen wat de gebruiker precies wil.

Dit vergt empathisch en communicatief vermogen van de design thinker om zich in de ander(en) te verplaatsen. Ze daadwerkelijk ook te ontmoeten, hen goed te verstaan en als het ware’ te ervaren. Dit proces – en het analytische vermogen – zijn de sleutel tot het identificeren van de echte problemen die moeten worden opgelost.

 

Ga dus de wereld in, observeer het vraagstuk in de praktijk, en praat met de betrokkenen. Dit biedt vaak al een eye opener en kan je helpen het probleem op een geheel nieuwe manier te begrijpen.

 

Definitie (define)

In de definitiefase verzamel je de informatie die je tijdens de inlevingsfase hebt verzameld.

Daarna volgt de analyse om het kernprobleem vast te stellen: het probleem dat je wilt oplossen wordt nauwkeurig gedefinieerd. Betrek nadrukkelijk het boven opgedane inzicht in de behoeften van de gebruikers. Op deze manier blijft de mens centraal staan in de oplossing. ‘De klanten willen beter geholpen worden’ en niet zoiets als ‘de winst moet omnhoog’.
Vergelijkbaar aan SDO’s AVOCADO-aanpak omvat het definiëren van het kernprobleem – het problematiseren – het samenstellen van een volledige verklaring van het ontstaan van het probleem.

Definitie (define)

In de definitiefase verzamel je de informatie die je tijdens de inlevingsfase hebt verzameld.

Daarna volgt de analyse om het kernprobleem vast te stellen: het probleem dat je wilt oplossen wordt nauwkeurig gedefinieerd. Betrek nadrukkelijk het boven opgedane inzicht in de behoeften van de gebruikers. Op deze manier blijft de mens centraal staan in de oplossing. ‘De klanten willen beter geholpen worden’ en niet zoiets als ‘de winst moet omnhoog’.
Vergelijkbaar aan SDO’s AVOCADO-aanpak omvat het definiëren van het kernprobleem – het problematiseren – het samenstellen van een volledige verklaring van het ontstaan van het probleem.

Ideeëngeneratie (ideate)

Om een optimale oplossingsstrategie samen te stellen wordt in deze fase zoveel mogelijk ideeën gegenereerd, zonder kritiek of beoordeling. Creativiteit wordt gestimuleerd om alle mogelijke oplossingen te verkennen, hoe wild ze ook lijken. Er zijn veel technieken die hierbij kunnen worden gebruiken, zoals SCAMPER.
Let op dat traditionele aannames ter discussie worden gesteld. Het moet vrijuit los kunnen gaan.

Prototyping
Selecteer het meest veelbelovende idee en maak hier snel een prototype van. Deze fase is cruciaal omdat het je in staat stelt om snel te leren.

Door verschillende functies te testen van de prototypes, kunnen worden nagegaan in welke mate de ideeën de gebruikersproblemen oplossen. Er kunnen een aantal kenmerken achter elkaar worden ingevoerd, zodat ze allemaal kunnen worden beoordeeld. Als ze problemen en behoeften niet goed oplossen, kunnen ze worden afgewezen.

Testen

Laat de prototypes los op de gebruikers en verzamel feedback. Deze feedback wordt gebruikt om de oplossingen verder te verfijnen en te verbeteren. Het proces van prototyping en testen wordt vaak herhaald totdat een bevredigende oplossing is bereikt.

De testresultaten kunnen ook leiden tot een herdefiniëring van het probleem, en aanscherping van de gebruikersbehoeften. Teruggaan naar andere fasen mag dus niet als een mislukking worden gezien.

Iteratie

Design thinking is een iteratief proces. Op basis van feedback en nieuwe inzichten ga je terug naar eerdere stappen en pas je je oplossing aan. Dit iteratieve proces kan doorgaan totdat een optimale oplossing is bereikt.

 

Het toepassen van Design Thinking genereert niet alleen innovatieve producten en diensten, maar verbetert ook de teamdynamiek en verdiept het inzicht in klanten.

Het toepassen van Design Thinking stimuleert de vaardigheden van professionals en teams zodat organisaties een cultuur van voortdurende verbetering en innovatie kunnen cultiveren. Het is een krachtig benadering om problemen op te lossen, klanten beter van dienst te zijn en de concurrentie voor te blijven.

Het is niet alleen een innovatieproces. Design thinking is ook een mindset die je bedrijf/organisatie kan transformeren en toekomstbestendig kan maken. Wat ik verder nog wil aanvullen is dat falen in Design Thinking niet gezien moet worden als een obstakel, maar als een kans om te leren en te verbeteren. Dus, wees niet bang om nieuwe wegen in te slaan, en wie weet wat voor innovatieve oplossingen je zult ontdekken.